Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
poytya-pyhajarvi-timo-kesti.jpg
 
Asuminen ja rakentaminen
 

Vireillä olevat kaavat

Kuulutus

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että seuraavat asemakaavahankkeet ovat tulleet vireille Pöytyän kunnassa.

Mustankallion ranta-asemakaava

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Elijärven luoteisosassa. Asemakaavoituksen tavoitteena on sijoittaa alueelle loma-asutusta.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 13.11.-12.12.2018 Riihikosken virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11.


Korttelien 46 ja 49 asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kyrön taajamassa maauimalan läheisyydessä. Asemakaavoituksen tavoitteena on mm. mahdollistaa telemaston sijoittaminen alueelle.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan. Valmisteluaineisto (luonnos) pidetään yleisesti nähtävillä 13.11.-12.12.2018 Riihikosken virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11.

Molempia hankkeita koskevaa kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

13.11.2018
Kunnanhallitus


Kuulutus

Kyrön taajama, Kyrön ohitustien asemakaavan kumoaminen

Asemakaavahankkeen ehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 24.8.–24.9.2018 virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11.

Suunnittelualue sijaitsee Kyrön taajaman länsiosassa, rautatien molemmin puolin. Alueella kulkee Wäinö Aaltosen tie. Alueeseen sisältyy korttelit 128, 129, osia kortteleista 130 ja 131 sekä katu-, liikenne-, virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Tavoitteena on kumota vanhentunutta asemakaavaa noin 19 hehtaaria.


Lallin teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Asemakaavahankkeen ehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 24.8.-24.9.2018 virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11.

Suunnittelualue sijaitsee Lallin teollisuusalueella. Tavoitteena on lisätä teollisuusalueen yritysten toimintamahdollisuuksia ja ajantasaistaa nykyisiä kaavamerkintöjä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria.

Kaavahankkeita koskevat kirjalliset muistutukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi.

Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

24.8.2018
Kunnanhallitus


Kyrön taajama, Kroopinsuon alueen asemakaavan laajennus ja muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavahanke on tullut vireille Pöytyän kunnassa.

Suunnittelualue sijaitsee Kyrön taajaman keskustan tuntumassa, Oravakorventien ja Tervaojantien välisellä alueella. Pääasiallisena tavoitteena on lisätä pientalotonttien tarjontaa Kyrön taajamassa.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan. Valmisteluaineisto (luonnos) pidetään MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 27.3.-25.4.2018 virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus suullisiin sekä kirjallisiin mielipiteisiin. Palaute tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi.

Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

27.3.2018
Kunnanhallitus


Kuulutus

Pihlavanniemen ranta-asemakaava

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavahanke on tullut vireille Pöytyän kunnassa.  Asemakaavoitettava alue sijaitsee Elijärven koillisrannalla. Asemakaavoituksen tavoitteena on sijoittaa alueelle loma-asutusta.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.1.-5.2.2018 ajan virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11. Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

5.1.2018
Kunnanhallitus

 

Lisätietoja

 

Olli-Pekka Hannu
aluearkkitehti
puh. 040 198 0801

olli-pekka.hannu(a)poytya.fi